Dofinansowania

Dofinansowania

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności i utrzymanie miejsc pracy dla Hotelu na Błoniach poprzez remont i doposażenie obiektu.
Działanie:
3.2 Innowacje w MŚP Regionalnu Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Cel projektu:
Utrzymanie i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymanie miejsc pracy a także utworzenia nowego miejsca pracy
Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu zostaną wprowadzone nowe rozwiązania organizacyjne i marketingowe w celu utrzymania
konkurencyjności przedsiębiorstwa. Infrastruktura i wyposażenie hotelu zostaną dostosowane do bieżących wymagań.
Wartość projektu: 1 118 090,54 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 705 485,50 zł